Kỹ Thuật Trồng Lan Vanda

Hoa Lan Vanda là một giống lan phụ sinh của vùng nóng, có một số rất ít mọc trên đá hay trên đất. Đây là một giống có sự phân bổ rất rộng từ Trung Quốc đến Hilnalaya và trải dài từ Inđônêxia đến Niu Ghine và Bắc Úc châu. Vanda gồm hơn 45 loài

Giỏ hàng của tôi (0 items)
Không có sản phẩm nào trong giỏ.