Brassavola Perrinii

150.000

Brassavola Perrinii – Đặc hữu Châu Mỹ – Thân ốm nhỏ hơi thòng, rất siêng hoa, mỗi vòi hoa có thể nở 5 – 7 hoa, cánh màu xanh tươi, lưỡi trắng tinh khiết nhấn màu xanh ngoc bích nhìn rất vui tươi. liên hệ : 0909491000