Calciam Boron – Phân Bón Vi Lượng

500.000

Phân bón lá bổ sung vi lượng Calciam Boron chai 1 Lít nhập khẩu Thái Lan Calcium-Boron là trung vi lượng dạng nước hòa tan, cây có thể hấp thu đạt hiệu

Với hoa màu, hoa lan nên chung với phân NPK, B1 phun định kỳ sẽ rất hiệu quả cho cây to mập và cứng cây.