Hồ Điệp Doritan cây giống, cây con

60.000

Thể loại: Hồ điệp Doritan cây giống- cây con – chai mô cây giống Mô tả : mỗi năm cho hoa 1 lần hoa rất bền kéo dài 2-3 tháng hoặc hơn nếu bảo quản hoa tốt Đặc điểm :Hồ điệp Doritan, dòng Hồ Điệp xưa nổi tiếng 1 thời, giống khá hiếm nay đã có cây pot, là dòng Hồ điệp cho hoa dày, vòi hoa phân nhiều nhánh, đặc biệt cây chịu hạn và mưa rất tốt, Cây rất dễ hoa, vào đầu mùa mưa là cây tự ra hoa, chơi rất lâu tàn. Vòi hoa trồng đạt tiêu chuẩn, 1 vòi có thể đến 100 hoa, mỗi năm cho hoa 1 lần hoa rất bền kéo dài 2-3 tháng hoặc hơn nếu bảo quản hoa tốt

Danh mục: , Từ khóa: