keiki duy pro

60.000

Keiki duy pro là loại thuốc kích thích sinh trưởng giúp đánh thức các tế bào mắt ngủ.
Sử dụng trong trường hợp muốn nhân keiki hoặc giúp cây phân hóa mầm hoa.
Xử lý lan thân thòng bằng keiki duy pro