Phân bón lá bổ sung vi lượng Calciam Boron Thái Lan – BT1214

160.000

Tăng hiệu quả thụ phấn hoa và khả năng đậu trái.
Giúp cành hoa và cành có trái không bị gãy, giảm rụng trái.
Kích thích sự phát triển của thân, cành và rễ.Trái lớn đều đẹp, chống rụng trái sớm, không bị nứt trái.
Tăng độ ngon ngọt của trái, làm tăng chất lượng sản phẩm.
Đối với rau ăn lá làm tăng độ giòn, độ ngọt của rau.
Giúp trái cây bảo quản được lâu hơn sau khi thu hoạch.
Thể tích thực: 1lit