Chậu trồng cây mô

500

Chậu mô phi 4cm kết hơp với vỉ đựng chậu nhựa trồng hoa lan, mô hình công nghiệp. Đối với cây lan con cấy mô vừa lấy trong chai ra bạn có thể trồng vào chậu riêng, trồng vào chậu chung hoặc trồng vào chậu lớn tùy thích, mỗi cách trồng đều cần có những lưu ý riêng