Giống Lan Dendro Vàng – Cây Con Dendro – Chai Mô Dendro Vàng

15.000

Thể loại:

  • Dendro vàng cây giống.
  • Dendro vàng cây con.
  • Dendro vàng chai mô cây giống.

Mô tả :

  • Tên : Dendro vàng
  • Loại: Dendrobium
  • Họ thực vật: Orchidaceae (Phong lan)
  • Loại lan này thường được gọi là Hoàng Lan, hoặc là Đăng lan, tuỳ theo từng miền.
  • Sản phẩm là giống lan khoẻ mạnh, thân mập mạp, đẻ nhiều nhánh.
  • Hoa có màu sắc dịu nhẹ, lâu tàn.