Dendro Mini – Mini Yaya Hàng Hoa

50.000

  • Yaya còn có nhiều tên khác như hoàng thảo hoặc đăng lan.
  • Yaya thuộc họ lan Orchidaceae, tên khoa học là Dendrobium Antennatum.
  • Hoa có màu trắng hồng, kích thước bông tầm 5-7cm.
  • Vòi hoa dài, lại rất say hoa.
  • Dáng cây khoẻ mạnh và siêng nhảy nhiều cây con.
  • Chậu bán ra là cây đã trưởng thành, ra hoa.