Phi Điệp Taly Nù Xuân Gieo Hạt

70.000

  • Lan Nù Xuân Taly thuộc dòng Lan Giả Hạc nổi tiếng, tên khoa học là Dendrobium Anosmum. 
  • Lan Nù Xuân Taly sở hữu những đặc tính nổi bật của giống lan rừng – thân thòng và ra hoa khi giả hành đã rụng lá.
  • Lan Nù Xuân Taly ở những vùng miền khác nhau, do sự biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể của lan, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên khác nhau ở mỗi vùng miền
  • Lan Nù Xuân Taly ra đời cũng phụ thuộc vào đặc tính biến đổi theo vùng miền của dòng lan Giả Hạc.
Danh mục: