Vũ Nữ Mật Ngọt Cây Giống

15.000

  • Tên: Vũ Nữ Mật Ngọt
  • Là dòng lan có thân lớn nhất hiện nay. Khi lan trưởng thành thân có thể có đường kính tới 5cm, dài hơn 5cm.
  • Vòi hoa rất dài, dài tới 1-2m.
  • Hoa phân chi, màu vàng và tựu rất nhiều hoa sum xuê.
  • Lan say hoa, độ bền hoa lâu, có thể bền hoa lên tới 6 tháng
  • Vũ Nữ Mật Ngọt dễ chăm sóc, cây trồng thuần vườn đang phát triển rất tốt.