Phân bón Ado Ethephon – Kinafon 1.5a Kích Chồi, Lá, Hoa

  • Tên sản phầm: Phân bón Ado Ethephon – Kinafon 1.5
  • Quy cách: Đóng chai
  • Thể tích: 500ml
  • Đăng ký và sản xuất: Công Ty Cổ Phần Kiên Nam
  • Phân phối: hoalangiong.com
  • Hạn chế rụng lá xanh, giúp lá già nhanh và đều
  • Làm lá già rụng sớm
  • Kích thích ra chồi lá non và chồi hoa bật mạnh.
  • Kích thích ra hoa sớm, đồng loạt
  • Có thể pha chung cùng các loại thuốc trừ bọ xít, muỗi