Ado ethephon – kinafon 1.5

Thành phần: Metrionine: 0.2%, Mg 300ppm, phụ gia đặc biệt, Ethephon 4000ppm, Cu 200ppm

Công dụng:

– Giúp lá già nhanh và đều

– Làm cho lá già rụng sớm

– Kích thích chồi lá non và chồi hoa bật mạnh

– Thúc đẩy cây ra hoa sớm, ra hoa đồng loạt

– Có thể pha chung với các loại thuốc trừ bọ xít, muỗi