Amino Quelant B Chống Rụng Bông

25.000

Tên thương mại : AMINO QUELANT-B Tăng khả năng thụ phấn
Hoạt chất: Amino Acids 5%, Boron 8%
Qui cách : 500ml, 1lít