Lan Brass Jairak Kiku

150.000

  • Tên: Brass Jairak Kiku
  • Loại: Brassavola
  • Tên gọi khác: Nodosa, Dạ hương Mỹ nhân, Nữ Hoàng bóng đêm
  • Lan không cao lớn, khá thấp lùn, nhiều lá mọc chụm lại với nhau.
  • Vòi lan nhỏ, lại rất say hoa nên thường có cảm giác lan thọng xuống,
  • Cánh hoa có cấu trúc đặc việt, cánh hoa siêu nhỏ nhưng lưỡi hoa lại to.
  • Lan có sắc hồng vừa quyến rũ lại dễ thương
  • Chậu bán ra là chậu trưởng thành đang có hoa hoặc sắp ra hoa.