brass nữ hoàng bóng đêm, rất thơm vào ban đêm

40.000

Brassavola nodosa tỏa ra hương thơm
Có cây đang lú vòi hoa.
Liên hệ đặt hàng 083449.1000