Chai mô Dendro lá biên

1.000.000

Chai mô lan ngọc điểm thái các màu đỏ, đỏ đốm, cam , trắng….. Số lượng cây mỗi chai từ 30-35 cây, cây đạt tiêu chuẩn ra chai,sinh trưởng và phát triển tốt.

Danh mục: ,