Amino Alexin – Phân bón lá

25.000

Tên gọi : amino alexin – Phân bón lá
Khối lượng/Thể tích: 500ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Amino Acid 4%, Phosphorous 30%, Potassium 20%