Phân Bón Lá PK Sinh Học Amino Alexin

25.000

  • Tăng sức đề kháng và chống chịu sự xâm nhập của tế bào nấm gây bệnh, virus.
  • Đối với hồ tiêu, Amino Alexin hỗ trợ phòng nấm Phytophthora, tác nhân gây nở cổ rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu. Chống thối rễ, thối cuống trái, trái và nấm trái
  • Đối với sầu riêng, Amino Alexin phòng chống hiệu quả nấm Phytophthora, Pythium, gây xì mủ và chết chậm trên cây. Chống thối rễ, thối cuống lá, thối trái và nấm trái tương tự như hồ tiêu.