ANVIL 5SC – Thuốc đặc trị nấm bệnh cho cây trồng

340.000

Hoạt chất
Hexaconazole/l……….50g
Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l
Quy cách: chai 1 lít