Keo Liền Da Cây Mỹ Tiến

30.000

Khối lượng tịnh: 100g
Kích thước: 8,5CM x Khuy 4,5cm
Khối lượng vận chuyển: 150g
Xuất xứ: CTY TNHH & SX MẪN BẢO THÀNH – VIỆT NAM