AminoQuelant Ca

25.000

Thể tích thực : 100ml
Kích thước : Cao 11cm x Khuy 4,5cm
Khối lượng vận chuyển : 170g