B-136 IRON CHELATES

160.000

Quy Cách: Chai 1 Lít – dạng nước
Xuất Xứ: Thailand
Sử Dụng: Phun trên lá
Thành Phần: Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Iron Chelates.
Công Dụng: Vitamin B1-36 là công thức dinh dưỡng không thể thiếu của nhà nông