ACROOTS 10SL Tốt Dễ Đẻ Nhánh

25.000

Quy cách: Chai 100ml
Khối lượng vận chuyển: 170g
Xuất xứ: Jichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltđ, Trung Quốc.
Thành phần: α – Naphthyl Acetic Acid 10g/L. Phụ gia đặc biệt.

Công dụng:
Kích thích ra rễ
Giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh
Tăng khả năng chống chịu