Dendro mùa xuân cây giống

50.000

Thể loại: Dendro xuân cây giống – Dendro xuân cây con – Dendro xuân chai mô cây giống Mô tả : Lan Dendro xuân là lan đa thân với nhiều giả hành. Các giả hành thường mang một thân với nhiều lá và nhiều mắt ngủ. Do vậy loại lan này có thể nhân giống theo hình thức chiết nhánh, giâm nhánh. Hoa có thể mọc thành chùm hoặc từng hoa từ thân, các chồi hoa mọc từ các giả hành mới hoặc từ các giả hành cũ đã rụng hết lá. Đặc điểm : Điều kiện môi trường thích hợp cho lan Dendro xuân sinh trưởng và phát triển là nhiệt độ từ 15 – 25°C; độ ẩm từ từ 40 – 70%; và độ chiếu sáng 40 – 70%. Do lan Dendro xuân là lan ưa sáng, nên lượng nước tưới từ 2 – 3 lần/ngày tùy theo tháng, mùa trong năm, song từ tháng 12 đến tháng 2 số lần tưới trung bình là 1 lần/ ngày. Do lan Dendro xuân là loại thân đứng, nên cần bón phân nhiều lần, nhưng nồng độ loãng , thường bón 2 – 3 lần/ tuần từ tháng tháng 4 đến cuối tháng 1. 2