Dendro Hổ Mang cây giống

25.000

Thể loại: King Hổ Mang cây giống- cây con – chai mô cây giống Mô tả : Cây có cấu trúc hoa to, đẹp mắt. Lưỡi hoa khá to, 2 tai dài dựng và vươn cao. Đài trên xoắn và đưa về phía trước nhìn khá giống với rắng hổ mang, có thể đây là đặc điểm chính khiến nó được gắn tên King Hổ Mang Đặc điểm :Dendro nắng xưa King Hổ Mang hiện nay trên thị trường một số nơi hay gọi là: King hổ mang chúa, King Tây Ninh, King cánh dựng, King Tư Sáng, King Cobra, Den King Cobra