Denro Banana 3 lưỡi

70.000

Hình cây bán thực tế, hình chụp tại vườn