Mini màu cây giống cây con

15.000

Thể loại: Dendro mini màu – cây giống- cây con – chai mô cây giống Mô tả : Đa dạng cây thấp đã có hoa, kích thước hoa trung bình, cây siêng hoa. Màu sắc không chọn lựa, đa số màu tím, hồng, trắng là chủ đạo Đặc điểm : Trồng hoa lan mini màu rất đơn giản, bởi vì dễ thích nghi với điều kiện khí hậu, cũng như khả năng kháng bệnh cao